Κάρτα νέας αρχής, επέκταση εμπορίου Gaya, αλλαγή ονόματος

  • Item Shop
  • Κάρτα νέας αρχής, επέκταση εμπορίου Gaya, αλλαγή ονόματος   Από 11.02.2018 00:00
   Έως 11.02.2018 23:59
   θα βρίσκονται προς πώληση:

   Κάρτα Νέας Αρχής - 8 ΔΝ
   Επέκταση εμπορίου Gaya - 17 ΔΝ (1 τμχ.), 26 ΔΝ (2 τμχ.), 41 ΔΝ (4 τμχ.), 62 ΔΝ (8 τμχ.)
   Αλλαγή Ονόματος - 170 ΔΝ