Σεντούκι δράκου+ πολυχ., Μπλε δρακοφάσουλο και Ζάχαρη αλόγου

  • Item Shop

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Σεντούκι δράκου+ πολυχ., Μπλε δρακοφάσουλο και Ζάχαρη αλόγου   Έναρξη - 05.03.2018 00:00
   Λήξη - 05.03.2018 23:59

   σε αυτό το χρονικό περιθώριο θα βρίσκονται σε πώληση στο Κατάστημα:
   Σεντούκι Δράκου+ πολύχ. - 99 ΔΝ
   Μπλε Δρακοφάσουλο - 29 ΔΝ
   σε έκπτωση επίσης θα είναι:
   Ζάχαρη Αλόγου - 37 ΔΝ