Σεντούκι δράκου+ πολυχ., Μπλε δρακοφάσουλο και Ζάχαρη αλόγου

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

 • Σεντούκι δράκου+ πολυχ., Μπλε δρακοφάσουλο και Ζάχαρη αλόγου  Έναρξη - 05.03.2018 00:00
  Λήξη - 05.03.2018 23:59

  σε αυτό το χρονικό περιθώριο θα βρίσκονται σε πώληση στο Κατάστημα:
  Σεντούκι Δράκου+ πολύχ. - 99 ΔΝ
  Μπλε Δρακοφάσουλο - 29 ΔΝ
  σε έκπτωση επίσης θα είναι:
  Ζάχαρη Αλόγου - 37 ΔΝ