Ανακατανομή, Σεντούκια κλάσεων και Πάπυρος ευλογίας

  • Item Shop

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Ανακατανομή, Σεντούκια κλάσεων και Πάπυρος ευλογίας   Έναρξη - 15.03.2018 00:00
   Λήξη - 15.03.2018 23:59


   ΑντικείμενοΤιμή χωρίς έκπτωση
   Τιμή με έκπτωση
   Πάπυρος Ευλογίας
   29 ΔΝ
   -
   Ανακατανομή (VIT)
   39 ΔΝ
   30 ΔΝ
   Ανακατανομή (INT)
   39 ΔΝ
   30 ΔΝ
   Ανακατανομή (STR)
   39 ΔΝ
   30 ΔΝ
   Ανακατανομή (DEX)
   39 ΔΝ
   30 ΔΝ
   Σεντούκι Λυκανών (L)
   999 ΔΝ
   800 ΔΝ
   Σεντούκι Λυκανών (S)
   449 ΔΝ
   360 ΔΝ
   Σεντούκι Σωματοπολ. (L)
   999 ΔΝ
   800 ΔΝ
   Σεντούκι Σωματοπολ. (S)
   449 ΔΝ
   360 ΔΝ
   Σεντούκι Πνευματοπολ. (L)
   999 ΔΝ
   800 ΔΝ
   Σεντούκι Πνευματοπολ. (S)
   449 ΔΝ
   360 ΔΝ
   Σεντούκι Νίντζα Εξ. επαφής (L)
   999 ΔΝ
   800 ΔΝ
   Σεντούκι Νίντζα Εξ. επαφής (S)
   449 ΔΝ
   360 ΔΝ
   Σεντούκι Νίντζα Εξ. αποστάσεως (L)
   999 ΔΝ
   800 ΔΝ
   Σεντούκι Νίντζα Εξ. αποστάσεως (S)
   449 ΔΝ
   360 ΔΝ
   Σεντούκι Sura Όπλου (L)
   999 ΔΝ
   800 ΔΝ
   Σεντούκι Sura Όπλου (S)
   449 ΔΝ
   360 ΔΝ
   Σεντούκι Sura Μαγείας (L)
   999 ΔΝ
   800 ΔΝ
   Σεντούκι Sura Μαγείας (S)
   449 ΔΝ
   360 ΔΝ
   Σεντούκι Δρακοσαμάνου (L)
   999 ΔΝ
   800 ΔΝ
   Σεντούκι Δρακοσαμάνου (S)
   449 ΔΝ
   360 ΔΝ
   Σεντούκι Ιατροσαμάνου (L)
   999 ΔΝ
   800 ΔΝ
   Σεντούκι Ιατροσαμάνου (S)
   449 ΔΝ
   360 ΔΝ