Τροχός της Αύρας

 • https://image.board.gameforge.com/uploads/metin2/de/announcement_metin2_de_73d31942b35ddbd56afbf197cd77cb86.jpg


  Αγαπητή κοινότητα,


  ο τροχός θα γυρίσει και πάλι!


  Αρχή: 14.01.2020 14:00CET

  Τέλος: 24.01.2020 14:00CET

  • 25 ΔΝ ανά γύρισμα


  Πιθανά αντικείμενα:

  • Συνηθισμένα Ρούχα αύρας
  • Δράκος Μάγματος (2 ημ.)
  • Φυλαχτό για το κακό μάτι
  • Σεληνόλιθος
  • Δαχτυλίδι εμπειρίας (10 ώρες)


  Η ομάδα Μ2