Αρχάριος Λουκιανός

  • Καλησπέρα θα μπορούσε κάποιος να με βοηθήσει σχετικά με τ χαρακτήρα τη να ανεβάζω τ να φοράω κ γενικά ότι μπορεί να ή βοηθήσει.. Lv 30