Τροχός της Αύρας

 • https://image.board.gameforge.com/uploads/metin2/de/announcement_metin2_de_73d31942b35ddbd56afbf197cd77cb86.jpg


  Αγαπητή κοινότητα,

  ο τροχός θα γυρίσει και πάλι!


  Αρχή: 23.02.2021 00:00 CET


  Τέλος: 03.03.2021 23:59 CET

  • 25 ΔΝ ανά γύρισμα


  Πιθανά αντικείμενα:

  • Συνηθισμένα Ρούχα αύρας
  • Δράκος Μάγματος
  • Φυλαχτό για το κακό μάτι
  • Σεληνόλιθος
  • Δαχτ. Εμπειρίας (10 ώρ.)


  Η ομάδα Μ2