έπεσε ο σερβερ ?

  • Έχει πρόβλημα ο client, πριν εβδομάδες και μήνες πάλι που αντιμετωπίζα ένα παρόμοιο θέμα

    Με ενημέρωσαν οι διαχειριστές πως έχουν ενημέρωσει για την διόρθωση του προβλήματος.


    Ακομα ενημερώνουν τους ανώτερους 😋